Lộ bằng chứng Thuỷ Tiên biến ‘của chung thành của riêng’, dân mạng gắt: ‘Thế này còn chối’

Dân mạng ‘soi’ được bằng chứng Thuỷ Tiên biến ‘của chung thành của riêng’ khi dùng tiền mạnh thường quân quyên góp nhưng lại lấy danh nghĩa cá nhân để …

Lộ bằng chứng Thuỷ Tiên biến ‘của chung thành của riêng’, dân mạng gắt: ‘Thế này còn chối’ Read More