Bão số 13: Quảng Trị có 2 người 𝔟ị 𝔱hươ𝔫𝔤, mực nước các sông tại Quảng Bình đang lên

“Một số cây cối đã gãy đổ và lực lượng làm nhiệm vụ đã có 2 người ????ị ????hươ????????” – ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch thường trực UBND …

Bão số 13: Quảng Trị có 2 người 𝔟ị 𝔱hươ𝔫𝔤, mực nước các sông tại Quảng Bình đang lên Read More