Lúc phải thở máy khi cái ch̶ết cận kề, h̶ối h̶ận muộn màng vì từ ch̶ối ᴛiêm vắc xin Cᴏᴠɪᴅ-19

Ngày càng nhiều người Mỹ bày ᴛỏ sự h̶ối h̶ận vì từng nói “không” với vắc xin Cᴏᴠɪᴅ-19. Mindy Greene lại dành một ngày nữa tại phòng hồi sức tích …

Lúc phải thở máy khi cái ch̶ết cận kề, h̶ối h̶ận muộn màng vì từ ch̶ối ᴛiêm vắc xin Cᴏᴠɪᴅ-19 Read More

Hải Phòng sẽ đi đầu cả nước, mua 𝘷ắ𝘤 𝘹𝘪𝘯 phòng SARS-CoV-2 cho người dân

Lãnh đạo TP.Hải Phòng cho biết, thành phố sẽ đi đầu cả nước trong việc mua ????ắ???? ???????????? phòng SARS-CoV-2 cho người dân bằng nguồn ngân sách của thành phố …

Hải Phòng sẽ đi đầu cả nước, mua 𝘷ắ𝘤 𝘹𝘪𝘯 phòng SARS-CoV-2 cho người dân Read More