Chất như đại gia Thái, Lamborghini Aventador thứ 10.000 vừa được xuất xưởng đã có mặt tại Thái Lan

Ngoài việc là siêu xe Lamborghini Aventador thứ 10.000 trên thế giới, siêu bò của Đại gia Thái Lan còn thuộc phiên bản roadster Lamborghini Aventador SVJ, với số lượng …

Chất như đại gia Thái, Lamborghini Aventador thứ 10.000 vừa được xuất xưởng đã có mặt tại Thái Lan Read More