‘Người mẹ giám đốc’ của 300 đứa trẻ mồ̷ c̷ôi: Bật khó.c khi nghe tiếng gọi mẹ

Từng giữ vị trí giám đốc, người phụ nữ sau nhiều đắn đo đã từ̷ b̷ỏ công việc để toàn tâm nuôi nấng, cưu̷ m̷ang hàng chục trẻ mồ̷ c̷ôi. …

‘Người mẹ giám đốc’ của 300 đứa trẻ mồ̷ c̷ôi: Bật khó.c khi nghe tiếng gọi mẹ Read More