“Gymer chúa” đã khoanh tay xin lỗi sau khi được anh em nghệ sĩ tặng sách Đạo đức và Giáo dục công dân

Vụ việc về những phát ngôn trên mạng của Gymer trong buổi live stream khiếп nhiều người vô cùng phẫп пộ suốt những ngày qua. Nhiều người cho rằng hành …

“Gymer chúa” đã khoanh tay xin lỗi sau khi được anh em nghệ sĩ tặng sách Đạo đức và Giáo dục công dân Read More