Cô gái có hành động thiếu ý thức khi mua rau, cộng đồng mạng: “Chỉ biết cho bản thân mình!”

Nhờ mùa giãn cách xã hội mà nhiều người mới thấy mớ rau, cọng hành “quý giá” như thế nào. Ở nhiều địa phương đặc biệt là Sài Gòn, chuyện …

Cô gái có hành động thiếu ý thức khi mua rau, cộng đồng mạng: “Chỉ biết cho bản thân mình!” Read More