Nhà của vợ chồng già với hơn 40 loài cây ăn được “nổi như cồn”, trồng ngay trên nóc nhà

Các kiến trúc sư gọi ngôi nhà là “một định n̶ghĩa mới đối với không gian sống nhiệt đới đương đại”, với hơn 40 loại cây ăn được, được trồng …

Nhà của vợ chồng già với hơn 40 loài cây ăn được “nổi như cồn”, trồng ngay trên nóc nhà Read More