Hà Nội cấm Ban đại diện ƿҺụ ҺᴜʏnҺ lạm thu tiền, dự định dẹp bỏ Ban đại diện cha mẹ HS

UBND Hà Nội đã công bố 7 khoản mà Ban đại diện ƿҺụ ҺᴜʏnҺ Һọᴄ ꜱἰnҺ không được đứng ra thu trong năm học 2019-2020 nhằm tránh tình trạng lạm …

Hà Nội cấm Ban đại diện ƿҺụ ҺᴜʏnҺ lạm thu tiền, dự định dẹp bỏ Ban đại diện cha mẹ HS Read More