Băn khoăn virus SARS-CoV-2 có thể lây qua thực phẩm, chuyên gia chỉ ra cách phòng ngừa tránh lây lan

Những ngày vừa qua trên báo chí cũng như trên mạng xã hội có một số ý kiến băn khoăn liệu virus SARS-CoV-2 có lây qua đường thực phẩm, hàng …

Băn khoăn virus SARS-CoV-2 có thể lây qua thực phẩm, chuyên gia chỉ ra cách phòng ngừa tránh lây lan Read More