Mưa tiền thưởng của ĐTVN sau 24 giờ qua: Mỗi người đủ tiền sống như vua chúa suốt cả đời

Sau chiến thắng trước tuyển Jordan đội tuyển Việt Nam được 5 ngân hàng nội địa thưởng 5 tỷ đồng, một tập đoàn thưởng 1 tỷ đồng… Trước đó, đội tuyển Việt …

Mưa tiền thưởng của ĐTVN sau 24 giờ qua: Mỗi người đủ tiền sống như vua chúa suốt cả đời Read More