Đà Nẵng có 28 ca bệnh liên quan đến “𝓋i khuẩ𝓃 ă𝓃 𝓉hịt 𝓃gười”, 2 bệnh nhân 𝓉ử vo𝓃g

Ngày 15/11, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc bệnh viện Đà Nẵng, cho biết bệnh Whitmore, thường được gọi là “????i khuẩ???? ă???? ????hịt ????gười” gia tăng đột biến …

Đà Nẵng có 28 ca bệnh liên quan đến “𝓋i khuẩ𝓃 ă𝓃 𝓉hịt 𝓃gười”, 2 bệnh nhân 𝓉ử vo𝓃g Read More