Chuyên gia Mỹ chỉ ra 4 nhân tố giúp chặn đứng Cᴏᴠɪᴅ-19, thế giới sẽ hết dịch trong 6 tháng tới?

Đến sáng ngày 17/9, thế giới đã có trên 227,6 triệu người mắc Cᴏᴠɪᴅ-19. Để giảm số lượng người nhiễm và ᴛử voɴg do Cᴏᴠɪᴅ-19, chuyên gia về vi rút …

Chuyên gia Mỹ chỉ ra 4 nhân tố giúp chặn đứng Cᴏᴠɪᴅ-19, thế giới sẽ hết dịch trong 6 tháng tới? Read More