Lộ bằng chứng Thuỷ Tiên biến ‘của chung thành của riêng’, dân mạng gắt: ‘Thế này còn chối’

Dân mạng ‘soi’ được bằng chứng Thuỷ Tiên biến ‘của chung thành của riêng’ khi dùng tiền mạnh thường quân quyên góp nhưng lại lấy danh nghĩa cá nhân để …

Lộ bằng chứng Thuỷ Tiên biến ‘của chung thành của riêng’, dân mạng gắt: ‘Thế này còn chối’ Read More

Lý do Thuỷ Tiên sao kê 177 tỷ ᴛiền quyên góp cứᴜ trợ đồɴg bào miền Trung trên 1 tờ giấy A4?

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼6̼/̼8̼,̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ T̼ố̼i̼ ̼2̼6̼/̼8̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼,̼ …

Lý do Thuỷ Tiên sao kê 177 tỷ ᴛiền quyên góp cứᴜ trợ đồɴg bào miền Trung trên 1 tờ giấy A4? Read More