Tin vui: Bộ Y tế đồng ý nhập khẩu 204.000 liều vắc xin phòng SARS-CoV-2 đầu tiên về Việt Nam

Vắc xin có tên “SARS-CoV-2 ????accine AstraZeneca” với số lượng 204.000 liều vừa được Bộ Y tế đồng ý nhập khẩu để sử dụng cho nhu cầu cấp bách trong …

Tin vui: Bộ Y tế đồng ý nhập khẩu 204.000 liều vắc xin phòng SARS-CoV-2 đầu tiên về Việt Nam Read More