Thượng tọa Thích Nhật Từ: “Tịnh thất Bồng Lai ɴợ Phật giáo Việt Nam một lời xin lỗi”

“Nếu vấn đề của Tịnh thất Bồng Lai không được giải quyết, hậu quả để lại sẽ rất nghiêm trọng”, Thượng tọa Thích Nhật Từ nói. Vào tháng 11/2017, chương …

Thượng tọa Thích Nhật Từ: “Tịnh thất Bồng Lai ɴợ Phật giáo Việt Nam một lời xin lỗi” Read More