Tʀeo biển ‘Chuyến xe 0 đồn̶g’ đưa người về quê nhưng lại thu tiền vé 2-3 triệu đồn̶g/người

Thừa Thiên Huế sẽ xử lý n̶ghiêm những xe khách t̶rá h.ì.n.h, đ.ộ.i l.ố.t “Chuyến xe 0 đồn̶g’ đưa người về quê vi p̶hạm Côn̶g điện 1036 của Thủ tướng …

Tʀeo biển ‘Chuyến xe 0 đồn̶g’ đưa người về quê nhưng lại thu tiền vé 2-3 triệu đồn̶g/người Read More