Đến 18 giờ ngày 1/2: Việt Nam có thêm 31 ca mắc C𝒪VID-19 trong 𝒸ộn𝑔 đồn𝑔 và do nhập cảnh

Bộ Y tế chiều 1/2 ghi nhận 31 ???????? ????ươ???????? ????í???????? SARS-CoV-2, trong đó 30 ca ????â???? ????????????ễ???? ????ộ???????? đồ????????, một ca nhập cảnh được ????á???????? ???????? ngay. Các ca …

Đến 18 giờ ngày 1/2: Việt Nam có thêm 31 ca mắc C𝒪VID-19 trong 𝒸ộn𝑔 đồn𝑔 và do nhập cảnh Read More