Cụ ông n̶gấn lệ vì lỡ đi vệ sinh ra sàn bệnh viện, con gái nói lớn: Ba yên tâm, có con đây

Đó là câu chuyện nhỏ do người dùng facebook kể lại. Một người già đi bệnh viện, chẳng may “đi n̶ặng” tại chỗ và n̶gại n̶gùng với con gái. “Chả …

Cụ ông n̶gấn lệ vì lỡ đi vệ sinh ra sàn bệnh viện, con gái nói lớn: Ba yên tâm, có con đây Read More