Cả nhà nhiễm SARS-CoV-2, 3 người mất̴ trong vòng nửa tháng. Bé vừa si̴n̴h ra đã t.ử vo̴n̴g

Liên tục hơn nửa tháng qua ta̴n̴g thươ̴n̴g đ.ổ xuống gia đình anh L.V.T và chị N.N.H.T gụ tại đường Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 10 (TP.HCM). Gia đình …

Cả nhà nhiễm SARS-CoV-2, 3 người mất̴ trong vòng nửa tháng. Bé vừa si̴n̴h ra đã t.ử vo̴n̴g Read More