TIN VUI 9/2: Vaccine 𝙲OVID-𝟷𝟿 made in Việt Nam an toàn, miễ𝚗 𝚍ịch tốt, kể cả với 𝚌hủng 𝚋iến 𝚝hể

Giữa nhiều tin không vui về ????ị???????? ????ệ???????? đang diễn biến ????????ứ???? ????ạ???? tại TP.HCM. Thì đã có tin vui về vaccine tiêm chủng SARS-CoV-2. Theo báo Chính Phủ, bước …

TIN VUI 9/2: Vaccine 𝙲OVID-𝟷𝟿 made in Việt Nam an toàn, miễ𝚗 𝚍ịch tốt, kể cả với 𝚌hủng 𝚋iến 𝚝hể Read More