Từ 15/12/2020 đến 28/02/2021: CSGT mở đợt cao điểm, phạt nặng 10 lỗi, biết tuân thủ cho đúng

Hôm qua, mới đọc Công điện 1711/CĐ-TTg về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên …

Từ 15/12/2020 đến 28/02/2021: CSGT mở đợt cao điểm, phạt nặng 10 lỗi, biết tuân thủ cho đúng Read More