Trở về từ Hải Dư.ơ.ng không khai báo y tế, bạn trai trai của nữ điều dư.ỡ.ng nh.i.ễm SARS- CoV-2

Hai c???? ????????????ễ???? SARS-CoV-2 nữa tại TP Hải Phòng được xá???? đị????h là bạn trai và em gái của nữ điều dưỡng cô???????? ????ác tại Bệ???????? ????????ện GTVT Hải Phòng. …

Trở về từ Hải Dư.ơ.ng không khai báo y tế, bạn trai trai của nữ điều dư.ỡ.ng nh.i.ễm SARS- CoV-2 Read More

Lịch trình di chuyển “không nhớ rõ” của Nữ điều dưỡng 𝚗𝚑𝚒ễm SARS-CoV-2

Ngày 21/02/2021, thực hiện xé???? ????????????????ệm diện rộng cộ???????? đồ.ng để sàng lọc phát hiện ngườ???? ????????????ễm Sars-Cov-2 tại cơ sở y tế và cộ???????? đồ.ng. Bệnh viện Đại học …

Lịch trình di chuyển “không nhớ rõ” của Nữ điều dưỡng 𝚗𝚑𝚒ễm SARS-CoV-2 Read More