Hải Phòng: Xúc động đôi vợ chồng̶ t̶rích 100 triệu tiền dưỡng già ủng hộ quỹ̶ v̶accine

Mỗi người, tùy theo điều kiện của mình đều có thể chung tay cùng cộng đồn̷g ngăn̷ chặn̷, tiến tới đẩy lùi̷ d̷ịch bện̷h. Với suy nghĩ đó, ông Lê …

Hải Phòng: Xúc động đôi vợ chồng̶ t̶rích 100 triệu tiền dưỡng già ủng hộ quỹ̶ v̶accine Read More