Đại gia số 1 Quảng Ninh: Đi lên từ bàn tay trắng, đám cưới con trai 𝚌hấn động dư luận

Từ hai bàn tay trắng, ông Đỗ Thành Trung đã gây dựng được một ????ả???? ????????????????ệ???? “????????ủ????????”, trở thành đại gia số một Quảng Ninh. Ông Đỗ Thành Trung (SN …

Đại gia số 1 Quảng Ninh: Đi lên từ bàn tay trắng, đám cưới con trai 𝚌hấn động dư luận Read More