Lúc phải thở máy khi cái ch̶ết cận kề, h̶ối h̶ận muộn màng vì từ ch̶ối ᴛiêm vắc xin Cᴏᴠɪᴅ-19

Ngày càng nhiều người Mỹ bày ᴛỏ sự h̶ối h̶ận vì từng nói “không” với vắc xin Cᴏᴠɪᴅ-19. Mindy Greene lại dành một ngày nữa tại phòng hồi sức tích …

Lúc phải thở máy khi cái ch̶ết cận kề, h̶ối h̶ận muộn màng vì từ ch̶ối ᴛiêm vắc xin Cᴏᴠɪᴅ-19 Read More