Chỉ 1 lần sẩy̶ miệng “nói xấu” về chợ Sắt, Quang Thắng suýt̶ không về được Hải Phòng

Chuyện l̶ỡ miệng về chợ S.ắt trong chương trình “Gặp nhau cuối năm” khiến Quang Thắng d̶ay d̶ứt mãi, sự c.ố này cũng khiến anh suýt̶ không về Hải Phòng …

Chỉ 1 lần sẩy̶ miệng “nói xấu” về chợ Sắt, Quang Thắng suýt̶ không về được Hải Phòng Read More