Nguyễn Thị Ngọc Hoa và chuyến “đáɴh thuê” tại Thái Lan: “ʜy siɴh” cả chuyện có con

Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã chia sẻ cùng bạn đọc về những trải nghiệm trong vai trò “ngoại binh” tại bóng chuyền Thái Lan giai đoạn 2014-2015. Cuối năm 2013, …

Nguyễn Thị Ngọc Hoa và chuyến “đáɴh thuê” tại Thái Lan: “ʜy siɴh” cả chuyện có con Read More