20/11 không trọn vẹn của thầy cô ở vùng lũ Nam Trà My: “Học sinh 𝔪ấ𝔱 𝔪á𝔱, vui sao được”

Tận mắt chứng kiến cảnh học sinh phải chia ly người thân, rơi vào cảnh ????????à ???????????? ????ử???? ????á????, các thầy cô giáo trường THPT Nam Trà My không thể …

20/11 không trọn vẹn của thầy cô ở vùng lũ Nam Trà My: “Học sinh 𝔪ấ𝔱 𝔪á𝔱, vui sao được” Read More