Hải Phòng: Chị em Đặng Thị Hoàng Yến, Đặng Thành Tâm bước đi tỷ USD mới cho thành phố

Bất động sản công nghiệp lên ngôi giúp đại gia Đặng Thành Tâm trở lại chính mình, trong khi đó bà Đặng Thị Hoàng Yến tính bỏ̷ c̷ác lĩnh vực …

Hải Phòng: Chị em Đặng Thị Hoàng Yến, Đặng Thành Tâm bước đi tỷ USD mới cho thành phố Read More