Triệu chứng mới của C𝚘vid-19 phát hiện qua lưỡi: Thấy biểu hiện lạ này ở lưỡi thì đừng chủ quan

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ngoài ????????????ệ???? ????????ứ???????? ????????, ????ố????, ????????ó ????????ở, ????????????ề???? ????ệ???????? ????????â????  SARS-CoV-2 mới có các biểu hiện bất thường ở lưỡi và tay, …

Triệu chứng mới của C𝚘vid-19 phát hiện qua lưỡi: Thấy biểu hiện lạ này ở lưỡi thì đừng chủ quan Read More