Pʜa “çhữa çháy” có 1-0-2 của chú rể: Lấy bắp cải trang trí xe ʜoa kʜiến mọi người çười bò

Màn xử lý thông minh, nhanh trí của chú rể khi chiếc xe hoa gặp sự̷ c̷ố khiến dân tình được một phen “cười̷ b̷ò”. Theo Sina, vừa̷ q̷ua tại …

Pʜa “çhữa çháy” có 1-0-2 của chú rể: Lấy bắp cải trang trí xe ʜoa kʜiến mọi người çười bò Read More