Hải Phòng: Thủ̶ k̶hoa khối A đạt điểm GPA tuyệt đối trong học kỳ đầu ở ĐH Bách khoa Hà Nội

Nguyễn Trung Hải, thủ̷ k̷hoa khối A toàn quốc năm 2020 tiếp tục đạt thành tích ấn tượng với điểm trung bình tích lũy học tập tuyệt đối 4.0/4.0 ở …

Hải Phòng: Thủ̶ k̶hoa khối A đạt điểm GPA tuyệt đối trong học kỳ đầu ở ĐH Bách khoa Hà Nội Read More