Đến lớp được 2 ngày, 1 học sinh lớp 5 dươn̶g tín̶h ɴᴄᴏV: 50 học sinh, giáo viên phải cách ly

Tình̶ hình ɴᴄᴏV tại tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có những dấu hiệu diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập của các em học sinh …

Đến lớp được 2 ngày, 1 học sinh lớp 5 dươn̶g tín̶h ɴᴄᴏV: 50 học sinh, giáo viên phải cách ly Read More