Hải Phòng : Chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học 2020 – 2021, ưu tiên nguồn lực để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và chi thường xuyên

Liên quan đến văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020 – 2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. UBND thành phố vừa có chỉ đạo, giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các quận, huyện cùng các cơ quan liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư của các Chương trình, Đề án, Dự án…thụ hưởng qua bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tập trung các nguồn lực để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp học, đào tạo bồi dưỡng đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới. Ưu tiên bố trí các nguồn lực để huy động và phân bổ ngân sách cho giáo dục đảm bảo chi thường xuyên như: tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương và các hoạt động giảng dạy, học tập…

Về học phí, thực hiện theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức học phí năm học 2020-2021 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên), các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập thuộc thành phố Hải Phòng quản lý và chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Trong trường hợp tổ chức học trực tuyến (online), mức thu học phí không được vượt quá mức học phí đã quy định theo các Nghị quyết của HĐND thành phố.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục

UBND thành phố giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, UBND các quận, huyện, các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn thành phố bảo đảm công khai, minh bạch theo đúng quy định của Luật Giá.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Thanh tra thành phố, UBND các quận, huyện, các cơ quan liên quan tăng cường công tác chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục. Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn nếu để xảy ra tình trạng lạm thu. Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban Đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan liên quan căn cứ khả năng ngân sách của thành phố, nghiên cứu, đề xuất chính sách đặc thù hỗ trợ sách giáo khoa cho các thư viện dùng chung, cho học sinh thuộc các hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động, nghiên cứu lập đường dây nóng để nhân dân phản ánh và thực hiện công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời phối hợp với các địa phương rà soát, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để xảy ra sai phạm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *