Xuất bản bộ “Lịch sử Hải Phòng”: Công trình khoa học lớn nhất về lịch sử thành phố Hải Phòng từ trước đến nay

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ đã có văn bản đề xuất việc triển khai xuất bản, phát hành, giới thiệu, quảng bá công trình “Lịch sử Hải Phòng”.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo biên soạn công trình “Lịch sử Hải Phòng“, đề xuất xuất bản toàn bộ công trình bao gồm 4 tập dưới dạng ấn phẩm in và ấn phẩm điện tử, đảm bảo chất lượng nội dung và hình thức của công trình; giới thiệu, quảng bá công trình tới các tầng lớp nhân dân thành phố, bạn bè trong và ngoài nước, trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trước đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã thành lập Hội đồng thẩm định công trình “Lịch sử Hải Phòng”. Thành viên Hội đồng thống nhất đánh giá bản thảo công trình “Lịch sử Hải Phòng” nếu được cho phép xuất bản, phát hành sẽ là bộ sách có giá trị bao quát toàn bộ lịch sử của Hải Phòng từ khởi thủy đến năm 2020. Đây sẽ là công trình khoa học lớn nhất về lịch sử thành phố Hải Phòng từ trước đến nay, được thành phố đầu tư nghiên cứu một cách bài bản, với sự tham gia trực tiếp của tập thể các Giáo sự, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, các nhà nghiên cứu, chuyên gia đầu ngành về khoa học lịch sử của Việt Nam với vai trò: Tổng Chủ biên, Chủ biên, biên soạn của từng tập và Tổng Biên tập toàn bộ Công trình.

Công trình “Lịch sử Hải Phòng” phản ánh khá đầy đủ, khách quan, chân thực truyền thống lịch sử và văn hóa của vùng đất, con người Hải Phòng; có sự gắn kết và nằm trong chỉnh thể quá trình phát triển của lịch sử quốc gia, dân tộc, gắn với lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, lịch sử Đảng bộ thành phố Hải Phòng nói riêng ở giai đoạn sau này.

Với sự nghiên cứu chuyên sâu của các tác giả về các quá trình, sự kiện, đời sống văn hóa-xã hội và nhân vật lịch sử Hải Phòng qua các thời kỳ; về các mối liên hệ liên vùng, mối liên hệ với lịch sử quốc gia, dân tộc; công trình sẽ có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm cho nhận thức về lịch sử Hải Phòng có thêm chiều sâu, toàn diện, chính xác hơn. Đồng thời, với nội dung phong phú, toàn diện, nhiều tư liệu mới, có giá trị, bố cục chặt chẽ, được trình bày một cách hệ thống, khoa học. Công trình Lịch sử Hải Phòng đảm bảo đầy đủ yêu cầu về tính định hướng tư tưởng chính trị, lịch sử, văn hóa, tính trung thực lịch sử và có tính giáo dục truyền thống cao đối với các thế hệ nối tiếp.

Khi được cấp phép, phát hành, bộ sách Lịch sử Hải Phòng sẽ là công trình khoa học có tầm vóc của thành phố về giá trị học thuật, thực tiễn, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập, tìm hiểu lịch sử của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Có giá trị phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị, khơi dậy niềm tự hào, mong muốn phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ con người Hải Phòng nói riêng, con người Việt Nam nói chung trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Căn cứ kết quả thẩm định của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thường trực Thành ủy đã có văn bản đồng ý chủ trương xuất bản, phát hành công trình Lịch sử Hải Phòng để tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; giao UBND thành phố tổ chức xuất bản, phát hành, giới thiệu, quảng bá bảo đảm đúng quy định, thiết thực, hiệu quả.

Theo dự kiến, toàn bộ bản điện tử của công trình sẽ được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử thành phố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *