Tuổi trẻ Hải Phòng chung sức xây dựng nông thôn mới

5 năm qua (2015-2020), triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, Ban Thường vụ Thành đoàn đã xây dựng Chương trình “Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới”; xây dựng Hướng dẫn, Thông báo, phân bổ chỉ tiêu thực hiện Chương trình theo từng tiêu chí cụ thể hằng năm để đáp ứng nhu cầu thực tế qua từng giai đoạn.

Đồng thời tổ chức các hội nghị triển khai Chương trình tại cơ sở để kịp thời nắm bắt được điều kiện thực tế từng địa phương, lấy đó làm căn cứ xác định phương hướng, chỉ đạo các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn tập trung triển khai hiệu quả Chương trình.

Sau 5 năm triển khai Chương trình, toàn thành phố đã đào tạo nghề miễn phí cho gần 14.100 ĐVTN lao động nông thôn; tổ chức 73 lớp và chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức 327 lớp tập huấn chuyển giao KHKH cho ĐVTN. Đồng thời hướng dẫn 89 mô hình phát triển kinh tế vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm; huy động nguồn lực làm mới, tu sửa 76 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 53,7km; thi công lắp đặt 38 tuyến đường điện; tu sửa, làm mới 4 cầu nội đồng; xây mới, sửa chữa 125 Nhà Nhân ái, Nhà Khăn quàng đỏ, Nhà văn hóa thôn, Nhà Đền ơn, đáp nghĩa cho các gia đình chính sách. Trao 3.294 suất quà tặng trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; tổ chức 44 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 3.910 người dân…

Qua Chương trình đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ chung tay bảo vệ môi trường, như: “Đường hoa thanh niên”, “Vẽ tranh tuyên truyền cổ động”, “Thùng rác thanh niên trên địa bàn dân cư”, “Bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng”…

Với những thành tích kể trên, tổng kết 10 năm chương trình “Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *