Hải Phòng đặt mục tiêu thu ngân sách 98.250 tỷ đồng trong năm 2020

Để đạt được con số này, Cục Thuế Hải Phòng đã tham mưu UBND thành phố Hải Phòng thành lập các tổ công tác đôn đốc, chống thất thu ngân sách thống nhất từ thành phố tới tới các quận, huyện.

Năm 2020, thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu thu ngân sách Nhà nước đạt 98.250 tỷ đồng; trong đó thu ngân sách địa phương 35.250 tỷ đồng (riêng thu nội địa 33.000 tỷ đồng); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 63.000 tỷ đồng.

Kết thúc tháng 10, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hải Phòng ước đạt hơn 62.046 tỷ đồng, giảm 14,3% so cùng kỳ; trong đó thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 39.000 tỷ đồng, giảm 22,6% so với cùng kỳ và thu ngân sách địa phương hơn 23.046 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ.

Theo Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng Hà Văn Trường, để đạt được con số này, ngay từ đầu năm 2020, Cục Thuế Hải Phòng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng thành lập các tổ công tác đôn đốc, chống thất thu ngân sách thống nhất từ thành phố tới các quận, huyện; chủ động xây dựng các chuyên đề chống thất thu ngân sách trong các lĩnh vực đất đai, thương mại dịch vụ, xăng dầu, vận tải, xây dựng cơ bản, quản lý thuế vãng lai.

Cục Thuế còn tham mưu đề xuất thành phố về cơ chế thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố có đầu mối kinh doanh tại Hải Phòng thực hiện kê khai, nộp thuế; đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người nộp thuế…

Trong những tháng cuối năm, Cục Thuế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu triển khai các quy trình quản lý thuế, chính sách thuế mới và bổ sung, sửa đổi nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính; giảm số giờ tuân thủ về thuế, đẩy mạnh khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử.

Cùng với việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, Cục Thuế còn triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; phối hợp với các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách Nhà nước; đảm bảo số nợ thuế hàng năm trên tổng thu ngân sách dưới 5%./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *