Bình Định là tỉnh tiếp theo t𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚌á𝚌𝚑 𝚕𝚢 𝚝ậ𝚙 𝚝𝚛𝚞𝚗𝚐

Ngày 30-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang đã ký công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai thực hiện ngay các b????ệ???? p????á???? ????????ò????????, c????ố???????? ????ị???????? SARS-CoV-2 nhằm p????á???? ????????ệ???? sớm các ????????ườ???????? ????ợ???? ???????????????? ????????????ễ???? hoặc ????ị ????????????ễ???? ????ệ????????, không để ????â???? ???????????? trong ????ộ???????? đồ????????.

Theo đó, kể từ 12 giờ trưa 30-1, Bình Định thực hiện ????á???????? ???????? ????ậ???? ???????????????????? tất cả những người đến, ở, về từ tỉnh Hải Dương chưa qua 14 ngày. Quy định này sẽ thay cho quy định chỉ ????á???????? ???????? ????ậ???? ???????????????????? đối với người đến, ở, về từ TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, do UBND tỉnh Bình Định ban hành ngày 28-1.

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu người dân đã từng đi đến, về từ TP Chí Linh (Hải Dương) trong thời gian từ ngày 1-1 và Sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) từ ngày 5-1 đến nay, chủ động đến t????ạ???? ???? ????ế nơi lưu trú hoặc trung tâm y tế tại địa bàn ???????????????? ????á???? ???? tế để được hướng dẫn ????ấ???? ????ẫ???? ????é???? ????????????????ệ???? sàng ????ọ???? SARS-CoV-2

Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bình Định chỉ đạo các xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan y tế trên địa bàn tổ chức t????ế???? ????????ậ???? thông tin của người dân và ????ấ???? ????ẫ???? ????é???? ????????????????ệ???? sàng ????ọ???? SARS-CoV-2 một cách????????????ệ???? để, thuận tiện và đảm bảo an toàn ????????ò????????, ????????ố???????? ????ị???????? ????ệ???????? theo quy định. Đồ???????? ????????ờ????, ????????ẩ???? ????????ươ???????? tổ chức ???????????????? ????ế????, đ????ề???? ????????????, ????ử ????ý ổ ????ị???????? khi ????????á???? ????????ệ???? các trường ????ợ???? ???????????????? ????????ờ hoặc ????ắ???? ????ệ???????? SARS-CoV-2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *