Hải Phòng: Từ ngày 1/7, có thể thu hồi sổ hộ khẩu khi thay đổi thôɴg tin

Từ ngày 1/7, khi người dân đăng ký thay đổi thôɴg tin trong hộ khẩu, cảnh sát sẽ cập nhật vào trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và thu hồi sổ giấy.

Nội dung trên được nêu trong Luật cư trú 2020 vừa được Quốc hội biểu quyết thông̷ q̷ua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, với 93,15% đại biểu tán thành, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021.

Theo đó, trường hợp thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thôɴg tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thôɴg tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp.

Cảnh sát sẽ thực hiện điều chỉnh, cập nhật thôɴg tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

Đây được xác định là điểm mới của Luật cư trú năm 2020.

Với việc thay đổi quản lý đăng ký thường trú, tạm trú từ sổ giấy sang công nghệ thôɴg tin, cảnh sát quản lý cư trú sẽ sử dụng mã số định danh cá nhân trên thẻ căn cước công dân để truy cập, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngoài ra, kể từ ngày Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực thi hành, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31/12/2022.

Về thủ tục đăng ký thường trú lần đầu, người dân sẽ phải khai vào tờ khai điện̷ t̷ử về thay đổi thôɴg tin cư trú, cung cấp giấy tờ, tài liệu chứng minh việc sở hữu chỗ ở hợp pháp để cảnh sát kiểm tra và cập nhật vào hồ sơ trên hệ thống cơ sở dữ liệu cư trú. Thủ tục này được rút ngắn tối đa còn 7 ngày thay vì 15 ngày.

Luật Cư trú năm 2020 cũng quy định công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình hoặc vợ chồng, anh chị em… về ở với nhau thì được đăng ký thường trú.

Ngày 1/7 tới, Bộ Công an sẽ hoàn thiện hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giai đoạn 2. Khi hoàn thiện dự án cơ sở dữ liệu này, từ ngày 1/7 người dân có thể không cần cầm sổ hộ khẩu giấy đi giao̷ d̷ịch.

Mỗi công dân có một mã số định danh, một tệp hồ sơ riêng, cảnh sát chỉ cần tra họ tên trên máy tính để xem xét, hoàn thiện hồ sơ.
Thậm chí người dân có thể ngồi tại nhà khai báo thủ tục cư trú trực tuyến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *