“Cái gì đố̷t không cháy, gió thổi không bay, địa cầu không h𝗎̉𝗒 được” và câu trả lời đáng ngẫm của đức Phật

Cái gì đố̷t không cháy, gió thổi không bay, dù địa cầu có bị hủ???? ????????ại đi chăng nữa cũng không bị phân tán? Hãy lắng nghe câu trả lời sâu sắc của đức Phật.

“Cái gì đố̷t không cháy, gió thổi không bay?”

Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, có một lần các chúng sinh cõi trời với vẻ đẹp trang nghiêm xuống tinh xá hỏi Đức Phật rằng:

“Cái gì đố̷t không c????????́y, gió thổi không bay, dù cho địa cầu có bị hủ???? ????????ại đi chăng nữa cũng không bị phân tán? Ngay cả những kẻ chuyên cư????̛́???? ????óc tài vật của người như ma ????????̛????̛???????? ????????̀ đ????̣???? ????????̣̆c cũng không thể cư????̛́???? được nó, kho báu nào vĩnh viễn không bị m????̂́???? đi?”

Đức Phật trả lời rằng: “Phúc báo lử???? đốt không ch????́y, gió thổi chẳng tan, m???? ????ương và đ????̣???? ????ặc hay bất kì ai cũng không cư????̛́???? được, dù cho địa cầu có bị hủ???? ????????ại đi chăng nữa cũng không bị phân tán, kho báu phúc báo vĩn???? ????????ễn không bị m????̂́???? đ????.”

Có một lần, Phật tới kinh thành Xá Vệ nước nước Kiều Tát La, ở trong vườn của ông Cấp C????̂ Đ????̣̂c. Một hôm gần tới trưa, Quốc vương Ba Tư Nặc tới gặp Phật, Đức Phật mới nói với ông rằng: “Đại vương! Ngài từ đâu mà vội vàng qu???? đ????̂y?”

Vua Ba Tư Nặc đáp: “Thế tôn! Hôm nay thành Xá Vệ có một người vô cùng giàu có tên là Ma Ha Nam qu???? đ????̛̀i, ông ta không có con trai để kế thừa tài sản cho nên con tới tiếp nhận, vừa mới xong việc qu???? đây.

Thế tôn! Ngài có biết ông ta giàu có tới mức nào không? Vàng ròng tám trăm vạn, bạc trắng không k????̂̉ ????iết.

Nhưng mà, Thế tôn! Ngài có biết không, mặc dù giàu có như vậy nhưng ông ta chỉ ăn cháo, chuyên mặc áo vải bố, ngồi xe cũ kĩ, lọng che nắng trên xe cũng chỉ được làm bằng cành và lá cây.

Chưa từng nghe qua việc bố thí Sa môn, Bà la môn, cũng chưa từng thấy ông ta giúp đỡ kẻ nghè???? ????hó, mỗi lần ăn cơm nhất định phải đóng cửa lại không để ai nhìn thấy.”

“Đại vương, người như vậy dù cho có nhiều tài sản hơn nữa vẫn chỉ là một người nghèo hèn mà thôi.

Có tài sản mà bản thân không dùng, cũng không cho người nhà dùng, cũng không dùng để kết giao bạn bè, cũng không dùng để cúng dường Sa môn, Bà la môn để vun trồng ruộng phúc, không tiêu tiền một cách chính đáng như vậy thì tài sản sẽ không ở mãi bên ta được, dù không bị Quốc vương thu nhận thì s????̃ ????ơi vào tay k????̉ ????????ộm, hoặc bị hỏ???? ????????ạn thiê???? ????????????́y, hoặc sẽ b????̣ ????ẻ mình không thích kế thừa.

Tài sản không phân phối sử dụng chính đáng sẽ giống như không có tài sản vậy. Giống như một cái hồ nước ngọt vô cùng đẹp ở nơi không ai có thể tới, nhưng như thế thì sẽ không ai uống được, cuối cùng dần dần bị khô cạn, vậy thì cái hồ đó có tác dụng gì?

Cho nên, Đại vương, ngài nên dùng tài sản của mình cho thích hợp, khiến cho bản thân, người nhà, người hầu, bạn bè vui vẻ sử dụng, đồ???????? ????????ời bố thí cúng dường Sa môn, Bà la môn, vun trồng ruộng phúc, như vậy mới khiến tài sản trở nên có ích, và không bị tiêu ta???? ????????̃ng phí tài sản.”

Làm sao để có được Phúc báo

Con người sinh ra như tờ giấy trắng, sống thiện thì thành người thiện, sốn???? ????́???? thì thành người ác. Bởi vậy, Phật dạy phải tu tâm hàng ngày hàng giờ để sửa mình, cố gắng trở thành người thiện, tu được nghiệp lành. Người ta đấ???? đ????́, ????????????????h giành, so bì, ????????̣ ????????̣nh lẫn nhau, rút cuộc là vì thứ gì. Bởi đời người ngắn lắm, mấy chục năm tưởng dài mà trôi nhanh như cái chớp mắt. Về với cát bụi rồi, thứ mang theo chỉ có Tội hoặc Phúc.

Những việc tạo phúc là sẵn sàng cứu giúp, bảo vệ con người khi họ gặ???? ???????????????? ????iểm, bố thí, giúp người trong cơn ???????????????? khó, nói điều hay lẽ phải đem lại niềm vui, hòa thuận, đoàn kết cho mọi người, từ b????, ????????ẫ???? ????hục…

Những người theo Phật tin rằng, phúc báo là điểm mấu chốt để vượt q???????? ????ất cả những kh????́ ????hăn và bất an trong cuộc đời. Người ít phúc khí thì gặp chuyện nhỏ cũng b???? ????????ương, sầ???? ????????̃o, tuyệ???? ????????̣ng, oá???? ????ận mà sinh ra bất an. Người nhiều phúc khí thì mạnh mẽ, tự tin, vững vàng trước sóng gió.

Phúc báo giống như biển rộng, bất an giống như sông nhỏ, có biển rộng thì sông nhỏ phải lui, sông ra biển thì lại thành biển. Nên trăm ngàn b????̂́???? ????n không bằng một chút phúc. Có phúc hộ thân, tìm thấy thanh thản là chuyện hết sức giản đơn.

Muốn hết bất an, muốn được thanh thản, phương pháp tốt nhất chính là tạo phúc, tự mình gia tăn???? ????húc khí của bản thân. Mà Phật dạy, hành thiện tích phúc, nghiệp lành đời đời. Chăm làm điều thiện, tránh xa đi????̂̀???? ????́c thì không cầu phúc cũng tự đến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *