HĐND huyện Tiên Lãng Bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND huyện

Sáng 15-9, HĐND huyện Tiên Lãng khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp đột xuất) để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
Tại kỳ họp, HĐND huyện tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Văn Dũng, Huyện ủy viên, Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND huyện đối với ông Đinh Văn Nhanh, Chánh Thanh tra huyện Tiên Lãng.

Các đại biểu HĐND huyện biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện đối với ông Trần Văn Khanh do nghỉ công tác; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện đối với ông Vũ Văn Hè-nguyên Chánh Thanh tra huyện và ông Vũ Văn Sân-nguyên Trưởng phòng Nội vụ do chuyển công tác khác. Trước đó, tại đại hội, các ông: Vũ Văn Hè được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, ông Vũ Văn Sân được bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Việc kiện toàn các chức danh nhằm ổn định tổ chức bộ máy UBND huyện, cùng với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *