Hải Phòng cũng sẽ có thành phố trực thuộc thành phố

Ban Thường vụ Thành ủy vừa đồng ý chủ trương xây dựng Đề án thành lập thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên như đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND thành phố.

Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND TP Hải Phòng xin chủ trương xây dựng Đề án thành lập TP thuộc TP Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, huyện Thủy Nguyên được xác định là một trong ba hướng đột phá về không gian đô thị của TP Hải Phòng, là trung tâm hành chính, chính trị TP, trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng, đô thị.

                                 Cầu Hoàng Văn Thụ nối trung tâm TP với huyện Thủy Nguyên.

Những năm qua, tốc độ phát triển kinh tế – xã hội của huyện Thủy Nguyên luôn vượt mục tiêu, kế hoạch đề ra và duy trì ở mức cao. Huyện có điều kiện tự nhiên, lợi thế về tài nguyên khoáng sản, phát triển kinh tế biển, du lịch, ngành nghề truyền thống; cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội, hệ thống giao thông từng bước được hoàn thiện, đồng bộ. Trên địa bàn huyện Thủy Nguyên có nhiều công trình, di tích lịch sử, văn hóa là tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng và tâm linh như: Di tích Bạch Đằng Giang (thị trấn Minh Đức), di tích bãi cọc Cao Qùy (xã Liên Khê), bãi cọc Đầm Thượng (xã Lại Xuân)…
Theo quy hoạch chung xây dựng TP Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt, đến năm 2025, đô thị TP phát triển về phía Bắc (huyện Thủy Nguyên) để hình thành đô thị mới Bắc Sông Cấm, đô thị mới Bến Rừng, hai đô thị vệ tinh là thị trấn Minh Đức và thị trấn Núi Đèo, 2 xã được nâng cấp đô thị loại 5 là Lưu Kiếm và Quảng Thanh…

Tại Kết luận số 101-KL/TU ngày 24/6/2020 của Hội nghị Thành ủy Hải Phòng lần thứ 26 khóa XV về Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, Nghị quyết số 20 của HĐND TP Hải Phòng khóa XV, kỳ họp thứ 14 thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 xác định: “Phía Bắc (huyện Thủy Nguyên) là trung tâm hành chính, chính trị TP Hải Phòng; trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch giải trí, y tế, giáo dục vùng duyên hải ven biển Bắc Bộ; xây dựng huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố”.

Tuy nhiên, huyện Thủy Nguyên hiện là đơn vị hành chính nông thôn, mô hình quản lý chính quyền nông thôn hiện không còn phù hợp và không đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới. Việc thành lập đơn vị hành chính đô thị tại huyện Thủy Nguyên để thiết lập chính quyền đô thị sẽ tạo điều kiện phát huy tốt hơn nữa các tiềm năng, lợi thế sẵn có của Thủy Nguyên.

Đơn vị hành chính đô thị tại Thủy Nguyên sẽ được thành lập trên cơ sở nguyên trạng 261,86 km2 diện tích tự nhiên, dân số 333.900 người và 37 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện đảm bảo đúng quy định và phù hợp với thực tiễn. Xây dựng huyện Thủ Nguyên trở thành TP trực thuộc TP phù hợp với các quy định hiện hành, tương xứng với vị thế chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và phù hợp với xu thế phát triển của huyện Thủy Nguyên; có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, an ninh – quốc phòng, mặt khác sẽ tạo sức hấp dẫn thu hút đầu tư, khơi dậy tiềm năng du lịch, tạo đà phát triển kinh tế – xã hội của TP Hải Phòng nói chung và huyện Thủy Nguyên nói riêng.

Sau khi thành lập TP Thủy Nguyên, TP Hải Phòng không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện, số đơn vị hành chính cấp xã sẽ giảm. Khắc phục việc một số xã không đáp ứng tiêu chuẩn nâng cấp thành phường, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương sẽ có cả xã và phường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *