Con trai và vợ cùng bị ô tô đâm nhưng chồng...

Những người đứng đó nhao nhao lên chửi Nam, bảo anh là thằng bố mất nhân tính, con bé tí nằm giữa đường, thế...