22 kiệt tác điêu khắc bạn phải nghi ngờ lực hấp dẫn, số 5 dụi mắt vài lần vẫn khó tin

0
36

Nhìn 22 kiệt tác này bạn phải khẳng định rằng khả năng sáng tạo trong nghệ thuật là vô hạn, và đôi khi, nó có thể khiến niềm tin, thành kiến và thậm chí cả những khái niệm về có thể và không thể của chúng ta phải lung lay.

1. Force Of Nature của Lorenzo Quinn

Ảnh Internet

2. Wire Fairies của Robin Wight

Ảnh Internet

3. Wursa của Daniel Firman

Ảnh Internet

4. Trans Ī Re của redrik Raddum

Ảnh Internet

5. Floating Stone của Smaban Abbas

Ảnh Internet

6. Coffee Kiss của Johnson Tsang

Ảnh Internet

7. Les Voyageurs” của Bruno Catalano

Ảnh Internet

8. Wurf VI của Anna Borgman và Candy Lenk

Ảnh Internet

9. Book Sculptures của Alicia Martin

Ảnh Internet

10. Vaartkapoen của Tom Frantzen

Ảnh Internet

11. Window With Ladder – Too Late For Help của Leandro Erlich

Ảnh Internet

12. Balancing Sculptures của Jerzy Kędziora

Ảnh Internet

13. Pentateuque của Fabien Mérelle

Ảnh Internet

14. The Virgins Of Apeldoorn của Elisabet Stienstra

Ảnh Internet

15. Monte-Meubles, L’Ultime Déménagement – Leandro Erlich

Ảnh Internet

16. Car Sculptures của Gerry Judah

Ảnh Internet

17. Stone Balancing của Adrian Gray

Ảnh Internet

18. Abedo của Emil Alzamora

Ảnh Internet

19. Pick Yourself Up And Pull Yourself Together của Alex Chinneck

Ảnh Internet

20. Suspended của Menashe Kadishman

Ảnh Internet

21. Michael Jones Sculpture của Jerzy Kędziora

Ảnh Internet

22. Cantamar của Woods Davy

Theo methongthai