Tin tốt cho mẹ: Mẹ được quyền khai sinh cho con theo họ mình thay vì lấy họ của cha

Nhiều người xưa nay vẫn có suy nghĩ lạc hậu như “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, chỉ có sinh con trai mới có thể nối dõi dòng họ, còn con gái sau này sinh con ra chỉ có thể lấy họ của cha đứa bé.

Điều này là bởi họ cho rằng con gái sau khi lấy chồng sinh con thì con của họ cũng lấy họ của người chồng.

Ảnh Internet

Tuy nhiên, theo pháp luật hiện đại thì đây là một quan điểm hoàn toàn sai lầm và không đúng quy định. Nam nữ hiện tại đang bình đẳng nên sẽ không có chuyện sinh con ra chỉ có thể theo họ cha mà không có quyền theo họ mẹ. Chính vì thế, trường hợp cháu ngoại có thể mang theo học của ông hoặc bà ngoại là hoàn toàn bình thường.

Nên các ông bà, cha mẹ sinh toàn con gái không còn sợ mình sẽ không có cháu theo họ mình nhé. Tại khoản 2 Điều 26 Bộ luật dân sự năm 2015 đã nêu rõ rằng họ của cá nhân được xác định là họ của cha đẻ hoặc họ của mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha mẹ; nếu không có thỏa thuận thì họ của con được xác định theo tập quán.

Mẹ được quyền khai sinh cho con theo họ mình thay vì lấy họ của cha.

Nếu tập quán ở đó là họ của con được đặt theo họ của cha thì đứa con sẽ mang họ của cha.

Ngược lại, nếu tập quán nơi đó là họ của con được đặt theo họ của họ thì đứa trẻ sẽ được lấy theo họ mẹ.

Cùng với đó, theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ và điểm e khoản 1 mục II Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/06/2008 của Bộ Tư pháp về đăng ký và quản lý hộ tịch: Khi đăng ký khai sinh, họ và quê quán của con được xác định theo họ và quê quán của người cha hoặc họ và quê quán của người mẹ theo tập quán hoặc theo thỏa thuận của cha, mẹ”.

Ảnh Internet

Vậy nên, để đảm bảo sự bình đẳng nam nữ, sự ngang nhau của vợ và chồng, trước khi quyết định sinh con, vợ chồng nên thỏa thuận việc chọn họ cho con, tránh trường hợp để người chồng tự quyết buộc con phải theo họ cha. Có thể nếu có 2 người con thì 1 người theo học bố, 1 người theo họ mẹ.

Ảnh Internet

Khoản 2 Điều 15 Nghị định 123/2015/NĐ-CP chỉ rõ: Trường hợp chưa xác định được bố thì khi đăng ký khai sinh, họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về bố trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để trống.

Theo tamsu