Nhiều năm chưa có con, Thanh Ngọc khóc hết nước mắt, vợ chồng Chí Tài lại mải vui quên sinh con

Hơn hết, chính cách yêu thương của chồng Minh Tuyết, Thanh Ngọc hay nghệ sĩ Chí Tài, Vũ Hà… đối với vợ khiến nhiều người phải nể. 1. Minh Tuyết 2. Thanh Ngọc 3. Chí Tài …

Nhiều năm chưa có con, Thanh Ngọc khóc hết nước mắt, vợ chồng Chí Tài lại mải vui quên sinh con Read More