Cô giáo cho 0 điểm, mẹ xem lại không phục, nhờ cư dân mạng phân xử thì gây ra cuộc tranh cãi… không biết ai đúng ai sai?

Một bài toán của học sinh lớp 3 tưởng vô cùng đơn giản nhưng lại khiến không ít người lớn ‘chào thua’ vì không tính được số lãi chính xác của bác nông dân.

Cụ thể tóm tắt bài toán:

Mua con bò giá 13 triệu

Người bán bò lãi bao nhiêu?

Có 4 đáp án:

  • 4 triệu.
  • Hòa vốn
  • 2 triệu.
  • -2  triệu.

Học sinh chọn 4 triệu nhưng giáo viên lại chấm là sai và cho 0 điểm. Sau khi bài toán bán bò lớp 3 đăng tải đã được cư dân mạng giải bằng rất nhiều cách tập trung vào 3 đáp án bác Nam bán bò đã: Lãi 4 triệu, lãi 2 triệu, hoặc thậm chí là hòa vốn.

Đáp án bác Nam bán bò đã lãi 4 triệu

Một số cư dân mạng đã đưa ra cách giải bán bò: Tổng số tiền mua là 13 + 17 = 30, tổng số tiền bán 15 + 19 = 34. Vậy Bác Nam lãi là 34 – 30 = 4 triệu.

Cùng một đáp án như vậy, một số cư dân mạng lại chia sẻ cách giải khác: (15-13) + (19-17) = 4 (triệu).

Hoặc bài toán bán bò được giải bằng phương pháp tính nhẩm: Ban đầu có 13 triệu, cuối cùng có 13 triệu thì hòa vốn, cuối cùng có được 15 triệu thì lãi 2 và cuối cùng có 17 triệu (ở đây là 19-2) thì lãi 4 triệu.

Đáp án bác Nam bán bò chỉ lãi 2 triệu

Bên cạnh đáp án lãi 4 triệu, cũng không kết quả đưa ra chỉ lãi 2 triệu.

Theo cách tính của một số cư dân mạng: Ban đầu mua 13 triệu, bán đi 15 triệu vậy là lãi 2 triệu. Bán 15 triệu nhưng mua vào 17 triệu thì lại lỗ 2 triệu là hòa vốn. Mua 17 triệu, bán 19 triệu là chỉ lãi 2 triệu mà thôi.

Tương tự như vậy, một số ý kiến cho rằng, bác Nam thực chất lãi 4 triệu nhưng do phải bù 1 lần lỗ 2 triệu nên cuối cùng chỉ lãi 2 triệu.

Đáp án bác Nam bán bò chỉ hòa vốn

Theo cách tính của một số cư dân mạng, bác Nam thực chất chẳng hề lãi mà chỉ hòa vốn sau thương vụ bán bò.

Một số người cho rằng, vì mua 13 triệu bán 15 triệu lãi 2 triệu rồi lại mua vào 17 triệu, bỏ vào 4 triệu là lỗ 2 triệu, bán được 19 triệu là hòa vốn. Kết quả cuối cùng bằng 0.

Thậm chí, một số cư dân mạng vui tính còn cho rằng hòa vốn là chính xác nhất, bởi bác Nam còn tốn công đi lại, đổ xăng xe, ăn uống, tốn chi phí nuôi bò…

Vậy đáp án đúng là:

4 triệu, vì:

Mua 13 bán 15 lãi +2, mua lại 17 như vậy so với giá ban đầu phải bù 4 triệu nhưng đã lãi 2 nên còn phải vay 2 triệu. Sau đó bán 19 triệu lời 2 triệu đủ trả tiền vay. Vậy trong tay bác Nam có 17 triệu, trừ vốn 13 triệu thì lãi 4 triệu.

Tiếp tục nào!

Chỉ người có IQ cao mới tìm được hai cách giải của bài toán này, còn bạn?

Đáp án:

Cách 1: Cộng đáp án của dòng trên vào những con số của dòng dưới.

1+4=5

5+2+5=12

12+3+6=21

21+8+11= 40

Cách 2: Nhân số thứ nhất với số thứ hai trong mỗi dòng, và cộng với số thứ nhất.

1+(1×4)=5

2+(2×5)=12

3+(3×6)=21

8+(8×11)=96

Tiếp tục thử thách nha!

Đáp án:

Kết quả là 15 (bọ xanh lá = 10; bọ xanh biển = 5; bọ cam = 1).

Theo BTS