Cứ tưởng trò ô chữ cho học sinh lớp 1 nhưng khi tìm số còn thiếu 99% mọi người đều đoán sai mà vẫn chưa ai tìm được đáp số.

Trong số nhiều bài toán “hại não” của học sinh tiểu học, nhiều người vẫn không ngừng thắc mắc để tìm ra lời giải chính xác nhất. Trò chơi ô chữ này tường “đơn giản như đan rổ” nhìn là thấy kết quả những vẫn bị tranh cãi kịch liệt vì chưa có lời giải chính xác tuyệt đối.

Tưởng ô chữ nhìn qua là biết đáp án, nhưng gợi ý không phải là số 6 khiến nhiều người ngỡ ngàng và tranh cãi kịch liệt để tìm lời giải. Tuy nhiên, số còn thiếu trong ô trống không phải 6, hay 5, nhiều người cho rằng đó là số lùi của ô tô.
Nhiều người cho rằng số còn thiếu chính là R – số lùi của ô tô. Còn bạn có lời giải nào hợp lý hơn không?
Có 2, 3 hay 4 hình tam giác, nhưng thực ra số tam giác phải là 5.
Liệu bạn có đồng ý với cách chấm điểm của giáo viên.
Có điểm gì không đúng ở đây thì phải.
Điền dấu gì cho phù hợp trong dấu 3 chấm để kết quả bằng 1. Đề bài khiến người lớn cũng phải căng não.
Mấy khi gặp được kiểu dẫn dắt và kết thúc đề hài hước như này.
Chính xác là đề bài muốn hỏi ngày thứ 3 hay là cả 3 ngày.

Theo Thethaovaxahoi

Xem thêm: