Ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, xem trộm điện thoại của chồng mà không xin phép sẽ bị phạt tù tới 3 tháng.

Video: Bị phạt 3 tháng tù vì xem điện thoại của chồng không xin phép

Theo VTC News